Thursday, January 15, 2009

"TUGUL"

Assalamu'alaikum.

TUGUL:

Tugul adalah perkataan dalam bahasa Banjar. Tidak ada perkataan dalam Bahasa Melayu yang dapat memberikan definisi atau kata seerti yang dekat atau dapat menterjemahkannya. Perkataan Arab yang sama erti dengan tugul ialah istiqamah. Tugul dalam bahasa Inggeris adalah consistence an persistence.

Sifat tugul juga adalah satu nilai dan prinsip bagi mencapai kejayaan (al-Falah dalam seruan azan). Tugul bermaksud melakukan sesuatu dengan penuh iltizam dan istiqamah, sabar dan kekal, cekal dan tabah sehingga tercapai kejayaan...

Fikir-fikirkanlah....

No comments: